Proč chci být členem klubu KRaAOP?

 

 
Proč chci být členem Klubu ruských a asijských ovčáckých psů (KRAaOP)?
Před dvěma dny jsem dostala emailem nabídku, zda nechci podpořit coby člen KRAaOP odchod moskevského strážního psa, tedy plemene od počátku až do současnosti zastřešené Klubem ruských a asijských ovčáckých psů, do klubu jiného… Tedy odchod z klubu, který před nedávným časem toto nové plemeno dobrovolně přijal a přebral na svá bedra vše s ním spojené.

Důvodem k odchodu by měl být fakt, že „dochází stále k systematickému porušování základních pravidel slušného chování, a také obecně závazných zákonů, nařízení a v neposlední řadě statusu dobrých mravů ze strany vedení vůči členům, kteří  zcela nesouhlasí s provedenými kroky vedení klubu jak v oblasti legislativy, tak v oblasti jednání s některými členy/přijímání nových členů apod.“

To je pro mě VELMI obecná fráze. Mohu si za ni dosadit cokoli. Pro mě nic, proč bych měla reagovat, natož něco měnit.
Dále je konstatováno, že „situace je podle mého názoru velmi špatná a vedení klubu nezajímá původní smysl klubové činnosti – starost o rozvoj zastřešeného plemene, ale jsou upřednostňovány osobní sympatie či antipatie vůči jednotlivým členům, dokonce i nečlenům klubu.“

Pojďme si situaci rozebrat obecně…

Předesílám, že očekávám výtky typu:
1.    Mám prvního moskeváka.
Ano, nicméně v kynologii se pohybuji x let a i díky svému působení v časopise Pes přítel člověka mám přehled o mnoha problémech vyskytujících se v různých klubech. Navíc, na rozdíl od mnoha majitelů-chovatelů znám chovatelský řád a mnohé jsme pochopila i při vydávání knihy JUDr. Radany Menšíkové V hlavní roli pes, která se zabývá právy a povinnostmi klubů, členů a majitelů psů…
(Toto jsou tedy z mé strany jen informace navíc, protože jinak bych se jen zeptala: chovat psy jednoho plemene snad automaticky něco znamená? Znamená počet odchovaných štěňat to, že je někdo Chovatel? Pokud někdo zná chovatelský řád, tak automaticky i ví, co obnáší chovatelský servis? Znamená to schopnost organizační, komunikační, diplomatickou? To, že i pro ostatní chovatele (mnohdy bráno jako konkurenty) bude ve svém volném čase něco dělat?)
2.    Náš časopis Pes přítel člověka spolupracuje s KRAaOP, a proto musím být na straně klubu.
Opravdu se nikomu nezpovídám, s kým spolupracujeme či nikoli, je to jen na mém rozhodnutí. Víte, tyto věci jsou mi naprosto cizí, a navíc zde přece není žádná strana klubu, strana chovatelů – má jít JEN O PLEMENO!

A jsme na začátku
Co je pro mě podstatné, a mělo by býti podstatné také pro člena jakéhokoli klubu, na co se má v takové situaci ptát…
V současném klubu jsem nezaznamenala jediný problém při vydání PP. Organizuje výstavy, na které zve podle svého uvážení rozhodčí ze země původu zastřešovaných plemen.  Na stránkách klubu najdu základní informace. Přijde vám toto jako běžné? Ale ani náhodou! Víte, v kolika klubech dnes řeší smutný fakt, že PP štěňat, krycí listy atd. nejsou včas vydávány?
1.    Tento klub zastřešuje i plemeno, ze kterého moskevák vznikl – kavkazského ovčáka. Právě jeho chovatelé a majitelé jsou ti, kteří táhnou chod klubu. Právě majitelé tohoto početnějšího plemene svou účastí velmi výrazně přispějí, ne-li dříve zcela zaplatili, rozhodčího ze země původu na klubové a speciální výstavě. Ano, už slyším dotaz: Ale ten rozhodčí nerozuměl moskevákům, POUZE kavkazskému ovčákovi. Ale no tak… Pohyb, kostra, povaha – kde chcete najít rozhodčího, který toto u moskeváka lépe čte? Připusťme si konečně s pokorou, že nový moskevák vznikl ze staletími prověřeného kavkazáka. Že moskevák stále není uznaným plemenem a možná jím nikdy ani nebude.  Jistě tedy rozhodčí ze země původu se znalostí kavkazáka může vidět věci lépe než specialista třeba na dogovité, chrtovité a primitivní plemena…
Víte, vybraným rozhodčí se musí zaplatit posudečné, cestovné, ubytování, strava… Vážně si myslíte, že v novém klubu toto zvládnete sami? Anebo vám je jedno, že vás budou posuzovat rozhodčí početnějšího, ale naprosto odlišného plemene?

2.    To stejné platí i u povahového testu. Vážně ho pak budete organizovat v klubu jen pro moskeváky? Anebo ho prostě zrušíme? Kolik majitelů moskeváků poslalo svou zdůvodněnou představu na změnu testu? Vždyť každé plemeno byť v jednom plemeni ji, může mít jinou!

3.    Kolik majitelů moskeváků dnes jakýmkoli způsobem pomáhá při organizaci akcí a chodu klubu?

4.    Kolik nespokojených majitelů poslalo svou stížnost písemně? Zde musím napsat, že jsem to jednou udělala a dostala jsem emailem velmi obsáhlé a věcné vysvětlení. Navíc jsem se z něj dozvěděla věci, které krok klubu jasně zdůvodnily…

5.    Proč si majitelé moskeváků pod záštitou plně fungujícího klubu nevytváří a nezpřísňují nová pravidla či testy? Nezviditelňují a nevedou plemeno již nyní, jak by tedy chtěli? Vždyť mohou!  Proč jen někteří kritizují, že „toto a ono navíc“ opravdu NAVÍC uděláno nebylo? Obávám se, že nemají ani jasnou představu, co chtějí…

6.    Kde je jakákoli záruka, že v jakémkoli klubu bude vše podle vašich představ? Mám pocit, že mnohdy ten pocit vznikl na diskusních fórech nebo u kafe: „Jo, uděláme, bude lépe…“, ale jste si opravdu jistí, že lidé, se kterými takto hovoříte, pak něco udělají? Něco reálného, ve svém volném čase a zadarmo? Proč to nedělají dnes? A co když jim budete muset třeba vyřadit psa na bonitaci? Co když budou chovat na nemocných zvířatech? Fakt do toho pak půjdete „kamarád-nekamarád“? Víte, kolik nových klubů či organizací na tomto skončilo?

7.    Mám pocit, že mnohdy i v tomto případě vadí možný náhodný způsob vyjadřovaní a komunikace, kdy řve EGO! Ano, každý z nás je „JEN“ člověk, stát se může cokoli, ale… Jsme dospělí lidí, kteří by měli umět oddělit pocit osobní křivdy či zneuznání a reálná fakta hovořící o práci PRO PLEMENO.

Jistě se najde více důvodů a argumentů, ale pro mě jsou podstatné ty zmíněné, a stačí na to, že opravdu do žádného jiného klubu nechci jít. Protože rozepisovat se o tom, kolik nových klubů vzniká pro zneuznané chovatele psů třeba se špatnými výsledky dysplazie kyčelního kloubů… Klubů, které nerespektují fakt, že podmínky uchovnění konkrétního plemene MUSÍ být jednotné, protože jinak jen poskytují možnost chovat na psech s DKK 3/3 a víc, prostě to už je samostatný článek a otázka jiná. Já argumentuji pouze na to, proč chci zůstat (a budu za to moc ráda) u KRAaOP. Jen jsem si znovu uvědomila, že ráda podám pomocnou ruku. Například svými postřehy z povahového testu…